suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Handlägga ansökningar och tillstånd som gäller ekologisk produktion

Fullmaktsärende
person och företag
Naturresurser, djur och växter
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in anmälningar och ansökningar som gäller tillsynen över ekologisk produktion samt läsa myndighetens svar och beslut.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Touko