suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Handlägga ansökningar och tillstånd som gäller ekologisk produktion

Fullmaktsärende
person och företag
Naturresurser, djur och växter
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in anmälningar och ansökningar som gäller tillsynen över ekologisk produktion samt läsa myndighetens svar och beslut.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.