suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av uppgifter om pensionsavgifter

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska alla uppgifter om personalens pensionsavgifter.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.