suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av uppgifter om kommunens sekundära avfallshanteringstjänst

Fullmaktsärende
företag
Miljöfrågor
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska uppgifter kommunal avfallshantering i andra hand, såsom avtalsuppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.