suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av uppgifter om klienter inom utkomststödet och socialservice

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade för fullmaktsgivarens räkning läsa meddelanden som förmedlats för bedömning av behovet av socialvårdstjänster, uppgifter som förmedlats om grundläggande utkomststöd samt ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd.