suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av uppgifter om klienter inom integrationstjänsterna

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade för fullmaktsgivarens räkning granska en förteckning över klienter i syfte att göra upp integrationsplaner.