suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av uppgifter i elavtal

Fullmaktsärende
person och företag
Energiförsörjning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska uppgifterna i elavtal och ge tjänsteleverantörerna tillstånd att granska fullmaktsgivarens elavtal och elförbrukningsuppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.