suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av uppgifter angående fastighetsskötsel

Fullmaktsärende
person och företag
Fastighetsskötsel
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska uppgifter om fastighetens skötsel och underhåll samt tillhörande avgifter (t.ex. energi-, vatten- och avfallsuppgifter).
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.