suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av uppgifter angående fastighetsskötsel

Fullmaktsärende
person och företag
Fastighetsskötsel
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska uppgifter om fastighetens skötsel och underhåll samt tillhörande avgifter (t.ex. energi-, vatten- och avfallsuppgifter).

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • eSortti