suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av tillstånd för tullverksamhet

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska gällande tillstånd för tullverksamhet.