suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av tillstånd för tullverksamhet

Fullmaktsärende
företag
Import och export
2 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska gällande tillstånd för tullverksamhet.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Ansökan om bindande klassificeringsbesked
  • Tjänsten Tillstånd för företag