suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av statistikmaterial för europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska fullmaktsgivarens statistikmaterial som hänför sig till det europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • System for electronic exchange of information EESSI