suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av statistikmaterial för europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska fullmaktsgivarens statistikmaterial som hänför sig till det europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten.