suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av material för mottagare av fronttillägg

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar granska listan över mottagare av fronttillägg.