suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av löneuppgifter

Fullmaktsärende
person och företag
Inkomst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska följande i samband med löneuppgifter:
  • fullmaktsgivarens basuppgifter
  • anmälningar om löneuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
  • rapporter som berör fullmaktsgivaren
  • meddelanden som fullmaktsgivaren har skickat och tagit emot
  • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.