suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av internationellt avfallstransporttillstånd i samband med import

Fullmaktsärende
företag
Miljöfrågor
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar i samband med import av avfall granska information om avfallstransporttillstånd och enskilda avfallstransporter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Finska TFS