suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av internationellt avfallstransporttillstånd i samband med import

Fullmaktsärende
företag
Miljöfrågor
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar i samband med import av avfall granska information om avfallstransporttillstånd och enskilda avfallstransporter.