suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av förmånsuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska följande i samband med förmånsuppgifter:
  • fullmaktsgivarens basuppgifter
  • anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
  • rapporter som berör fullmaktsgivaren
  • meddelanden som fullmaktsgivaren har skickat och tagit emot
  • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.