suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granska uppgifter om kundrelation hos finansinstitut

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska alla avtal, tjänster och andra uppgifter som hör samman med fullmaktsgivarens kundrelationer i finansinstitut.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.