suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granska uppgifter om förmånsutbetalning i anslutning till anställnings-förhållande

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska alla uppgifter om anställningsrelaterade förmåner som har utbetalats till fullmaktsgivaren.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.