suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granska uppgifter gällande förmånsbeslut i anslutning till anställnings-förhållande 

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska uppgifterna gällande alla beslut om anställningsrelaterade förmåner som beviljats fullmaktsgivaren.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • E-tjänsten för arbetsgivare