suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granska uppgifter gällande förmånsbeslut i anslutning till anställnings-förhållande 

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska uppgifterna gällande alla beslut om anställningsrelaterade förmåner som beviljats fullmaktsgivaren.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.