suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granska material om arbetsmarknadsstöd

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska personförteckningen som hör till fakturan för arbetsmarknadsstöd samt listor över personer vars arbetslöshet riskerar att förlängas.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.