suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar söka och granska förmånsuppgifter för en personkund samt registrera betalningskrav.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.