suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Göra livsmedelsanmälningar

Fullmaktsärende
företag
Naturresurser, djur och växter
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa och göra anmälningar om livsmedel samt ändra uppgifter i dem.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.