suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Göra evenemangsanmälan

Fullmaktsärende
person och företag
Kommunärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla om ordnande av ett evenemang.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.