suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Göra evenemangsanmälan

Fullmaktsärende
person och företag
Kommunärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla om ordnande av ett evenemang.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • asiointi.hel.fi