suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Göra bulleranmälan

Fullmaktsärende
person och företag
Miljöanmälan och -tillstånd
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra en bulleranmälan på fullmaktsgivarens vägnar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • asiointi.hel.fi