suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Göra bulleranmälan

Fullmaktsärende
person och företag
Miljöanmälan och -tillstånd
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra en bulleranmälan på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.