suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Göra ansökan om stämning och ansökan om utsökning

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra ansökan om stämning i ett ostridigt fordringsärende och ansökan om utsökning utifrån beslutet i ärendet.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.