suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Göra ansökan om stämning och ansökan om utsökning

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
2 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra ansökan om stämning i ett ostridigt fordringsärende och ansökan om utsökning utifrån beslutet i ärendet.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Stämningsansökan i ett ostridigt fordringsmål
  • Utsökningens e-tjänst