suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Göra anmälningar till myndigheter om alkoholnäringen

Fullmaktsärende
företag
Social- och hälsovård
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar angående alkoholnäringen göra anmälningar och rapporter till myndigheter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.