suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ge utlåtande om ansökan om stöd för bostadsproduktion

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ge ett utlåtande om en ansökan om stöd för bostadsproduktion.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.