suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Framställning om personreservering av värnpliktiga

Fullmaktsärende
företag
Försvaret
Med denna fullmakt kan en befullmäktigad på fullmaktsgivarens vägnar göra en framställning om personreservering som gäller värnpliktiga.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.