suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förvaltning av betalningsrörelsens tjänstavtal

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ändra eller säga upp säga upp avtal om bankrörelsetjänster och hantera certifikaten gällande tjänsten.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.