suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företrädande vid bolagsstämman

Fullmaktsärende
person och företag
Företagstjänster
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar utöva de rättigheter som aktieägaren har vid bolagsstämman och utse en person till mötesrepresentant.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.