suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företrädande vid bolagsstämman

Fullmaktsärende
person och företag
Företagstjänster
2 e-tjänster
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar utöva de rättigheter som aktieägaren har vid bolagsstämman och utse en person till mötesrepresentant.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Oskari
  • Yhtiökokouspalvelu