suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förberedning av internationellt avfallstransporttillstånd

Fullmaktsärende
företag
Miljöfrågor
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar bereda ett internationell avfallstransporttillstånd och granska de ansökningar de har förberett och tillstånden för avfallstransporter som utfärdats på grundval av dem.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Finska TFS