suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förberedning av internationellt avfallstransporttillstånd

Fullmaktsärende
företag
Miljöfrågor
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar bereda ett internationell avfallstransporttillstånd och granska de ansökningar de har förberett och tillstånden för avfallstransporter som utfärdats på grundval av dem.