suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förbereda handlingar för strukturfondsprojekt, lämna in handlingar för handläggning och administrera uppgifter

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar förbereda handlingar som gäller ansökningar för samt förvaltning och uppföljning av strukturfondsprojekt, lämna in handlingarna för myndighetshandläggning och administrera uppgifter om fullmaktsgivaren.