suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Delta i datainsamlingar från företag och samfund

Fullmaktsärende
företag
Datainsamling
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade delta i datainsamlingar från företag och samfund på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.