suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Deklarering av skatter på eget initiativ och årsanmälning i anknytning till dividender, räntor och överskott från andelslag

Fullmaktsärende
företag
Beskattning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in skattedeklarationer för skatter på eget initiativ och årsanmälningar i anknytning till dividender, räntor och överskott från andelsag.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.