suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Dagvårdsproducentens anmälan för stödet för privat vård

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra dagvårdsproducentens anmälan med tanke på privatvårdsstödet samt se tidigare anmälningar.