suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Boka tid för att uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar i samband med ärenden gällande socialskyddsförmåner
  • boka tid åt en kund
  • omboka kundens bokade tid
  • avboka kundens bokade tid.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Kela tidbokning