suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Boka lokal

Fullmaktsärende
person och företag
Lokalbokning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade boka och avboka en lokal på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.