suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Betrakta skulder i utsökningsärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktgivarens vägnar betrakta uppgifter som beträffar skulder som är föremål för utsökning.