suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Betrakta fordringar i utsökningsärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktgivarens vägnar betrakta uppgifter som beträffar fordringar som är föremål för utsökning.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.