suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställning av utsökningsuppgifter

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa intyg över utsökningsuppgifter på fullmaktsgivarens vägnar.