suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställning av laboratorietester för livsmedel, djursjukdomar, växter, gödselmedel och foder

Fullmaktsärende
person och företag
Naturresurser, djur och växter
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar beställa laboratorietester på djur- och växtsjukdomar, livsmedel, foder, gödselmedel och växter och få testsvar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.