suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställning av ämbetsbevis

Fullmaktsärende
företag
Informationstjänster
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar beställa ett ämbetsbevis eller släktutredning.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • tilaavirkatodistus.fi