suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställning av ämbetsbevis

Fullmaktsärende
företag
Informationstjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar beställa ett ämbetsbevis eller släktutredning.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.