suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställa utdrag ur straffregistret

Fullmaktsärende
person och företag
Informationstjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa utdrag ur straffregistret på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.