suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställa utdrag ur skuldsaneringsregistret

Fullmaktsärende
person och företag
Informationstjänster
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa utdrag ur skuldsaneringsregistret på fullmaktsgivarens vägnar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Rättsregistercentralens E-tjänster