suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställa utdrag ur registret över djurhållningsförbud

Fullmaktsärende
person och företag
Informationstjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa utdrag ur registret över djurhållningsförbud på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.