suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beredning, planering och utveckling av företagsverksamhet

Fullmaktsärende
person och företag
Näringsverksamhet
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar administrera uppgifter som behövs för beredning, planering och utveckling av företagsverksamhet.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.