suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beredning av strukturfondsprojektets handlingar och inlämning för handläggning

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar förbereda handlingar som gäller ansökningar, förvaltning och uppföljning av strukturfondsprojekt och lämna in dem för myndighetshandläggning.