suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beredning av ansökan om statsunderstöd

Fullmaktsärende
företag
Statsunderstöd
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd.