suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bereda dokument för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda dokument som gäller ansökningar, administration och uppföljning av projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor.