suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bereda ansökningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen

Fullmaktsärende
företag
Landsbygdsstöd och -förmåner
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade bereda fullmaktsgivarens ansökningar och anmälningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen samt läsa tillhörande ansökningar, anmälningar och beslut.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Hyrrä