suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandling av rehabilitetsärenden

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar behandla dokument som gäller personalens rehabilitering.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.