suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Inkomst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar behandla logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter om inkomster, pensioner och förmåner, såsom:
  • beställa och granska logguppgifter
  • göra och upprätthålla gränssnittsansökan och beställa certifikat
  • granska uppgifter om betalda inkomster
  • granska meddelanden
  • granska arkiverade dokument
  • upprätthålla och granska basuppgifter
  • lämna in och granska anmälningar
  • beställa och granska rapporter.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.