suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandling av export- och överföringstillstånd samt förhandsutlåtanden för försvarsmateriel

Fullmaktsärende
företag
Import och export
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar behandla ansökningar om export- och överföringstillstånd samt förhandsutlåtanden för försvarsmateriel.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Utrikesministeriet etjänst